بستن
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو
تصویر برای دسته  سرسیم/وایرشو

سرسیم/وایرشو

جهت توضیحات تکمیلی سرسیم/وایرشو کلیک کنید

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

سرسیم حلقوی قطر3

سر سیم حلقوی-ورودی سیم 1/5-قطر حلقه 3
14,000 تومان

سر سیم حلقوی قطر4

ورودی سیم حداکثر 1/5-قطر داخلی 4-حداکثر جریان 19A
15,000 تومان

سر سیم حلقوی قطر5

سر سیم حلقوی-ورودی سیم حد اکثر 1/5-قطر داخلی حلقه 5
16,000 تومان

سر سیم حلقوی قطر6

سر سیم حلقوی-ورودی سیم 1/5-قطر داخلی حلقه6
25,000 تومان

سرسیم حلقوی قطر8

سر سیم حلقوی-ورودی سیم 1/5-قطر داخلی حلقه8
28,000 تومان

سر سیم حلقوی قطر3

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر 2/5-قطر داخلی حلقه3
17,000 تومان

سرسیم حلقوی قطر4

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر 2/5-قطر داخلی حلقه4
20,000 تومان

سرسیم حلقوی قطر5

سر سیم حلقوی -ورودی سیم حداکثر 2/5-قطر داخلی حلقه 5
22,000 تومان

سرسیم حلقوی قطر6

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر 2/5-قطر داخلی حلقه6
25,000 تومان

سرسیم حلقوی قطر8

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر2/5-قطر داخلی حلقه 8
28,000 تومان

سرسیم حلقوی قطر10

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر2/5-قطر داخلی حلقه 10
31,000 تومان

سرسیم حلقوی قطر4

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر6-قطر داخلی 4
36,000 تومان

سرسیم حلقوی قطر5

سر سیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر 6-قطر داخلی 5
40,000 تومان

سرسیم حلقوی قطر6

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر6-قطر داخلی6
42,000 تومان

سرسیم حلقوی قطر8

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر6-قطر داخلی حلقه8
55,000 تومان

سرسیم حلقوی قطر10

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر6-قطر داخلی حلقه10
57,000 تومان

سرسیم حلقوی قطر12

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر6-قطر داخلی12
65,000 تومان

سرسیم دوشاخ فاصله U3

سرسیم دوشاخ-ورودی سیم حداکثر 1/5-فاصله بین دو شاخ 3
16,000 تومان

سرسیم دوشاخ فاصله U4

ورودی سیم حداکثر 1/5-فاصله بین دوشاخ 4
18,000 تومان

سرسیم دوشاخ فاصله U5

ورودی سیم حداکثر 1/5-فاصله بین دوشاخ4
19,000 تومان