بستن
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو
تصویر برای دسته  سرسیم/وایرشو

سرسیم/وایرشو

جهت توضیحات تکمیلی سرسیم/وایرشو کلیک کنید

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

سرسیم حلقوی قطر3

سر سیم حلقوی-ورودی سیم 1/5-قطر حلقه 3
تماس برای قیمت

سر سیم حلقوی قطر4

ورودی سیم حداکثر 1/5-قطر داخلی 4-حداکثر جریان 19A
تماس برای قیمت

سر سیم حلقوی قطر5

سر سیم حلقوی-ورودی سیم حد اکثر 1/5-قطر داخلی حلقه 5
تماس برای قیمت

سر سیم حلقوی قطر6

سر سیم حلقوی-ورودی سیم 1/5-قطر داخلی حلقه6
تماس برای قیمت

سرسیم حلقوی قطر8

سر سیم حلقوی-ورودی سیم 1/5-قطر داخلی حلقه8
تماس برای قیمت

سر سیم حلقوی قطر3

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر 2/5-قطر داخلی حلقه3
تماس برای قیمت

سرسیم حلقوی قطر4

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر 2/5-قطر داخلی حلقه4
تماس برای قیمت

سرسیم حلقوی قطر5

سر سیم حلقوی -ورودی سیم حداکثر 2/5-قطر داخلی حلقه 5
تماس برای قیمت

سرسیم حلقوی قطر6

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر 2/5-قطر داخلی حلقه6
تماس برای قیمت

سرسیم حلقوی قطر8

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر2/5-قطر داخلی حلقه 8
تماس برای قیمت

سرسیم حلقوی قطر10

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر2/5-قطر داخلی حلقه 10
تماس برای قیمت

سرسیم حلقوی قطر4

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر6-قطر داخلی 4
تماس برای قیمت

سرسیم حلقوی قطر5

سر سیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر 6-قطر داخلی 5
0 تومان

سرسیم حلقوی قطر6

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر6-قطر داخلی6
0 تومان

سرسیم حلقوی قطر8

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر6-قطر داخلی حلقه8
0 تومان

سرسیم حلقوی قطر10

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر6-قطر داخلی حلقه10
0 تومان

سرسیم حلقوی قطر12

سرسیم حلقوی-ورودی سیم حداکثر6-قطر داخلی12
0 تومان

سرسیم دوشاخ فاصله U3

سرسیم دوشاخ-ورودی سیم حداکثر 1/5-فاصله بین دو شاخ 3
0 تومان

سرسیم دوشاخ فاصله U4

ورودی سیم حداکثر 1/5-فاصله بین دوشاخ 4
0 تومان

سرسیم دوشاخ فاصله U5

ورودی سیم حداکثر 1/5-فاصله بین دوشاخ4
0 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close