بستن
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو
تصویر برای دسته  سلکتور سوِِئیچ

سلکتور سوِِئیچ

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB5AD21N

باکالیت ، قابلیت تعویض نوع کنتاکت
0 تومان

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB5AG21N

باکالیت ، قابلیت تعویض نوع کنتاکت
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB5AK123B1N

باکالیت ، قابلیت تعویض نوع کنتاکت ، سوئیچ انتخاب گر روشنایی
0 تومان

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB5AD33N

باکالیت ، قابلیت تعویض نوع کنتاکت
0 تومان

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB5AD53N

باکالیت ، نوع کنتاکت 2NO
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB4BK123B5

دو حالته ، 24V ، سوئیچ انتخابگر سبز ، 1NO 1NC
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB4BK133B5

سه حالته ، 24V ، سوئیچ انتخابگر سبز ، 1NO 1NC
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB4BJ53

سلکتور دسته سیاه ، فنری ، 2NO
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB4BG21

سلکتور دسته سیاه ، دو حالته ، 1NO
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB4BG03

سلکتور سوئیچ سه حالته ، کلید دار ، 2NO
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB4BG41

سلکتور سوئیچ کلیددار ، 1NO ، دو حالته ، 600V
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB4BG33

سلکتور سوئیچ کلیددار ماندگار ، 2NO ، سه حالته ، 600V
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB4BG61

سلکتور سوئیچ کلیددار ، 1NO ، دو حالته ، 600V ، بازگشت فنری به چپ
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB4BK124M5

دو حالته ، 220VAC ، سوئیچ انتخابگر LED قرمز ، 1NO 1NC
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB4BK134M5

سه حالته ، 220VAC ، سوئیچ انتخابگر LED قرمز ، 1NO 1NC
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB4BD21

فلزی ، دو حالته ، 1NO ، ماندگار
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB4BD33

فلزی ، سه حالته ، 2NO ، ماندگار
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB4BD41

فلزی ، دو حالته ، 1NO ، بازگشت فنری از چپ به راست
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB4BD53

فلزی ، سه حالته ، 2NO ، بازگشت فنری به مرکز ، دسته استاندارد مشکی
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB7NG21

باکالیت ، دو حالته ، 1NO ، ماندگار ، IP20درجه حفاظت
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB7NG33

باکالیت ، سه حالته ، 2NO ، ماندگار ، IP20درجه حفاظت
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB7ND21

باکالیت ، دو حالته ، 1NO ، ماندگار ، IP20درجه حفاظت
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ اشنایدر XB7ND33

باکالیت ، سه حالته ، 2NO ، ماندگار ، IP20درجه حفاظت
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ هانیانگ MRS T3A2

دو طرفه ، سه حالته ، دسته استاندارد مشکی ، جنس پلاستیک
0 تومان

سلکتور سوئیچ هانیانگ MRS T2A1

یک طرفه ، دو حالته ، دسته استاندارد مشکی ، جنس پلاستیک
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ هانیانگ MRS R2A10

یک طرفه ، دو حالته ، کلید سوئیچی ، جنس آلومینیومی
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ هانیانگ MRK R3A2E

دو طرفه ، سه حالته ، کلید سوئیچی ، جنس آلومینیومی
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ هانیانگ MRT T2A1A0R

دو حالته ، یک طرفه ، کلید چراغ دار ، رنگ قرمز
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ هانیانگ MRT T3A2A0R

دو طرفه ، سه حالته ، کلید چراغ دار ، رنگ قرمز ، جنس پلاستیک
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا 1601

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، تک فاز ، یک طرفه ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا 1602

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، دو فاز ، یک طرفه ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا 1603

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، سه فاز ، یک طرفه ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا 1605

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، تک فاز ، دو طرفه ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا 1606

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، دوفاز ، دو طرفه ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا 1607

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، سه فاز ، دو طرفه ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا 4001

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، تکفاز ، یک طرفه ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا 4003

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، سه فاز ، یک طرفه ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا 4007

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، سه فاز ، دو طرفه ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا 2501

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، تکفاز ، یک طرفه ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا 2503

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، سه فاز ، یک طرفه ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا 2505

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، تکفاز ، دو طرفه ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا چپگرد راست گرد 2508

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، سه فاز چپگرد راست گرد ، دو طرفه ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا ستاره مثلث 2510

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، سه فاز ستاره مثلث ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا سه حالته با صفر 25CM013

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، کلید سه حالته با صفر ، 25A ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا سه حالته با صفر 16CM013

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، کلید سه حالته با صفر ، 16A ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا 100 آمپر یک طرفه 10003

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، کلید دو طرفه ، 100A ، سه فاز ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت

سلکتور سوئیچ الکترو کهربا 100 آمپر دو طرفه 10007

کلید گردان ، کلید سلکتوری ، کلید دوطرفه ، 100A ، سه فاز ، الکترو کهربا شکوه
تماس برای قیمت