بستن
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو

اینورترHpmont

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

اینورتر 0.25KW اچ پی مونت HD09-2S0P2G

0.25KW , 220VAC , 1PH | اینورتر 0.25 کیلووات / تکفاز / 220 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
تماس برای قیمت

اینورتر 0.4KW اچ پی مونت HD09-2S0P4G

0.4KW , 220VAC , 1PH | اینورتر 0.4 کیلووات / تکفاز / 220 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
2,209,000 تومان

اینورتر 0.75KW اچ پی مونت HD09-2S0P7G

0.75KW , 220VAC , 1PH | اینورتر 0.75 کیلووات / تکفاز / 220 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
2,699,000 تومان

اینورتر 1.5KW اچ پی مونت HD09-2S1P5G

1.5KW , 220VAC , 1PH | اینورتر 1.5 کیلووات / تکفاز / 220 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
3,189,000 تومان

اینورتر 2.2KW اچ پی مونت HD09-2S2P2G

2.2KW , 220VAC , 1PH | اینورتر 2.2 کیلووات / تکفاز / 220 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
3,726,000 تومان

اینورتر 0.4KW اچ پی مونت HD09-4T0P4G

0.4KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 0.4 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
3,446,000 تومان

اینورتر 0.75KW اچ پی مونت HD09-4T0P7G

0.75KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 0.75 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
3,936,000 تومان

اینورتر 1.5KW اچ پی مونت HD09-4T1P5G

1.5KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 1.5 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
4,488,000 تومان

اینورتر 2.2KW اچ پی مونتHD09-4T2P2G

2.2KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 2.2 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
5,010,000 تومان

اینورتر 4KW اچ پی مونت HD09-4T4P0G

4KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 4 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
5,931,000 تومان

اینورتر 5.5KW اچ پی مونت HD09-4T5P5G

5.5KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 5.5 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
6,844,000 تومان

اینورتر 7.5KW اچ پی مونت HD30-4T5P5G/7P5P

7.5KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 7.5 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 190×266×165
8,898,000 تومان

اینورتر 11KW اچ پی مونت HD30-4T7P5G/011P

11KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 11 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 210×299×200
10,420,000 تومان

اینورتر 15KW اچ پی مونت HD30-4T011G/015P

15KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 15 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 210×299×200
12,066,000 تومان

اینورتر 18KW اچ پی مونت HD30-4T015G/018P

18KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 18 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 210×299×200
14,762,000 تومان

اینورتر 22KW اچ پی مونت HD30-4T018G/022P

22KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 22 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 210×299×200
19,105,000 تومان

اینورتر 30KW اچ پی مونت HD30-4T022G/030P

30KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 30 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 240×469×290
23,482,000 تومان

اینورتر 37KW اچ پی مونت HD30-4T030G/037P

37KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 37 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 240×469×290
29,524,000 تومان

اینورتر 45KW اچ پی مونت HD30-4T037G/045P

45KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 45 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 290×598×380
32,663,000 تومان

اینورتر 55KW اچ پی مونت HD30-4T045G/055P

55KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 55 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 290×598×380
44,911,000 تومان

اینورتر 75KW اچ پی مونت HD30-4T055G/075P

75KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 75 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 290×598×380
54,139,000 تومان

اینورتر 90KW اچ پی مونت HD30-4T075G/090P

90KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 90 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 330×721×500
63,756,000 تومان

اینورتر 110KW اچ پی مونت HD30-4T090G/110P

110KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 110 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 330×721×500
77,644,000 تومان

اینورتر 132KW اچ پی مونت HD30-4T110G/132P

132KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 132 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 330×721×500
89,468,000 تومان

اینورتر 160KW اچ پی مونت HD30-4T132G/160P

160KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 160 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 360×917×620
111,074,000 تومان

اینورتر 200KW اچ پی مونت HD30-4T160G/200P

200KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 200 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 360×917×620
131,429,000 تومان

اینورتر 220KW اچ پی مونت HD30-4T200G/220P

220KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 220 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 360×917×620
181,720,000 تومان

اینورتر 250KW اچ پی مونت HD30-4T220G/250P

250KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 250 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 370×1067×740
199,302,000 تومان

اینورتر 280KW اچ پی مونت HD30-4T250G/280P

280KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 280 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 370×1067×740
266,680,000 تومان

اینورتر 315KW اچ پی مونت HD30-4T280G/315P

315KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 315 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 370×1067×740
292,640,000 تومان