جستجو
تصویر برای دسته  لوله فلکسی

لوله فلکسی

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

لوله فلکسی قطر 11

دارای سطح مقطع 11mm رنگ روکش : مشکی تولید در حلقه 25 متری فلزی روکش دار دارای استحکام و مقاومت بالا برای استفاده در تابلو برق با طول عمر بالا کشور سازنده ایران
تماس برای قیمت

لوله فلکسی قطر 13

دارای سطح مقطع 13mm رنگ روکش : مشکی تولید در حلقه 25 متری فلزی روکش دار دارای استحکام و مقاومت بالا برای استفاده در تابلو برق با طول عمر بالا کشور سازنده ایران
تماس برای قیمت

لوله فلکسی قطر 16

دارای سطح مقطع 16mm رنگ روکش : مشکی تولید در حلقه 25 متری فلزی روکش دار دارای استحکام و مقاومت بالا برای استفاده در تابلو برق با طول عمر بالا کشور سازنده ایران
تماس برای قیمت

لوله فلکسی قطر 21

دارای سطح مقطع 21mm رنگ روکش : مشکی تولید در حلقه 25 متری فلزی روکش دار دارای استحکام و مقاومت بالا برای استفاده در تابلو برق با طول عمر بالا کشور سازنده ایران
تماس برای قیمت

لوله فلکسی قطر 29

دارای سطح مقطع 29mm رنگ روکش : مشکی تولید در حلقه 25 متری فلزی روکش دار دارای استحکام و مقاومت بالا برای استفاده در تابلو برق با طول عمر بالا کشور سازنده ایران
تماس برای قیمت

لوله فلکسی قطر 36

دارای سطح مقطع 36mm رنگ روکش : مشکی تولید در حلقه 25 متری فلزی روکش دار دارای استحکام و مقاومت بالا برای استفاده در تابلو برق با طول عمر بالا کشور سازنده ایران
تماس برای قیمت

لوله فلکسی قطر 42

دارای سطح مقطع 42mm رنگ روکش : مشکی تولید در حلقه 25 متری فلزی روکش دار دارای استحکام و مقاومت بالا برای استفاده در تابلو برق با طول عمر بالا کشور سازنده ایران
تماس برای قیمت

لوله فلکسی قطر 52

دارای سطح مقطع 52mm رنگ روکش : مشکی تولید در حلقه 25 متری فلزی روکش دار دارای استحکام و مقاومت بالا برای استفاده در تابلو برق با طول عمر بالا کشور سازنده ایران
تماس برای قیمت

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close