جستجو

لوازم اندازه گیریZIEGLER

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

آمپرمتر - ولت متر AC مدل DE

کد سفارش : DE 48 | DE 72 | DE 96 | DE 144
0 تومان

آمپرمتر / ولت متر آنالوگ تابلویی 240 درجه مدل DSL

کد سفارش : DSL 48 | DSL 72 | DSL 96 | DSL 144
0 تومان

آمپرمتر آنالوگ مدل DGL

کد سفارش : DGL 48 | DGL 72 | DGL 96 | DGL 144
0 تومان

آمپرمتر آنالوگ مدل DGL

کد سفارش : DG 48 | DG 72 | DG 96 | DG 144
0 تومان

میتر آنالوگ ریلی مدل EQ | PQ | ZQ

کد سفارش : EQ 35 | PQ 35 | ZQ 35
0 تومان

آمپرمتر / ولت متر آنالوگ کلید دار مدل EQSWT

کد سفارش : EQ 72 SWT | EQ 96 SWT
0 تومان

آمپرمتر دیماند مدل BM/EB

کد سفارش : BM/EB 48 | BM/EB 72 | BM/EB 96
0 تومان

ترانسدیوسر تپ چنجر

کد محصول : TAP Changer Transduser ، شرکت سازنده : zimmer
تماس برای قیمت

ترانسدیوسر اهمی

کد محصول : V604-II ، شرکت سازنده : zimmer
تماس برای قیمت

ترانسدیوسر دما

کد محصول : PT602 Transduser and Transmitter ، شرکت سازنده : zimmer
تماس برای قیمت

ترانسدیوسر ایزوله

کد محصول : Isolation Transduser and Transmitter SI101 ، شرکت سازنده : zimmer
تماس برای قیمت

ترانسدیوسر قابل اندازه گیری

کد محصول : F11/F12 Transduser and Transmiter ، شرکت سازنده : zimmer
تماس برای قیمت

ترانسدیوسر فرکانس

کد محصول : Transduser and Transmiter Pro/HZ، شرکت سازنده : zimmer
تماس برای قیمت

ترانسدیوسر و ترانسمیتر ولتاژی و جریانی

کد محصول : Pro/CA CV ، شرکت سازنده : Zimmer
0 تومان