جستجو

نمایشگرTIKA

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

نمایشگر صنعتی تیکا 5 رله

مدل : TD-1000C-R ، مدل نمایشگر 1000-TD100R : TIKA TD ، ایزولاسیون تغذیه از ورودی لودسل ، سرعت رله زنی بالا تا 20بار در ثانیه ، امکان تعریف فیلترهای دیجیتال جهت حذف اثرات نویز و لرزش ، امکان کالیبراسیون به دو روش وزنه های استاندارد و مشخصات لودسل ، امکان بروز رسانی نرم افزار داخلی دستگاه
0 تومان

نمایشگر صنعتی با خروجی آنالوگ تیکا 5 رله

مدل : TD-1000C-R ، مدل نمایشگر 1000-TD10AR : TIKA TD ، ایزولاسیون تغذیه از ورودی لودسل و خروجی آنالوگ ، سرعت رله زنی بالا تا 20بار در ثانیه ، امکان تعریف فیلترهای دیجیتال جهت حذف اثرات نویز و لرزش ، امکان کالیبراسیون به دو روش وزنه های استاندارد و مشخصات لودسل ، امکان بروز رسانی نرم افزار داخلی دستگاه
0 تومان

نمایشگر صنعتی تیکا 9 رله

مدل : TD-1000RS ، مدل نمایشگر 9-TD19RS : TIKA TD ، ایزولاسیون تغذیه از ورودی لودسل ، سرعت رله زنی بالا تا 20بار در ثانیه ، امکان تعریف فیلترهای دیجیتال جهت حذف اثرات نویز و لرزش ، امکان کالیبراسیون به دو روش وزنه های استاندارد و مشخصات لودسل ، امکان بروز رسانی نرم افزار داخلی دستگاه ، قابلیت اتصال به انواع PLC , HMI , PC , Indicator
0 تومان

نمایشگر صنعتی با خروجی آنالوگ تیکا 5 رله

مدل : TD-1000RS ، مدل نمایشگر 9-TD19RS : TIKA TD ، ایزولاسیون تغذیه از ورودی لودسل و خروجی آنالوگ، سرعت رله زنی بالا تا 20بار در ثانیه ، امکان تعریف فیلترهای دیجیتال جهت حذف اثرات نویز و لرزش ، امکان کالیبراسیون به دو روش وزنه های استاندارد و مشخصات لودسل ، امکان بروز رسانی نرم افزار داخلی دستگاه ، قابلیت اتصال به انواع PLC , HMI , PC , Indicator
0 تومان

نمایشگر صنعتی با نمایشگر دوم تیکا 5 رله

مدل : TD-1000DRS ، مدل نمایشگر 9-TD485RS : TIKA TD ، ایزولاسیون تغذیه از ورودی لودسل ، سرعت رله زنی بالا تا 20بار در ثانیه ، امکان تعریف فیلترهای دیجیتال جهت حذف اثرات نویز و لرزش ، امکان کالیبراسیون به دو روش وزنه های استاندارد و مشخصات لودسل ، امکان بروز رسانی نرم افزار داخلی دستگاه ، قابلیت اتصال به انواع PLC , HMI , PC , Indicator
0 تومان