بستن
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو

نمایشگرTENDER

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

نمایشگر وزن صنعتی تندر با خروجی آنالوگ

مدل نمایشگر : WI630 ، دارای فیلتر دیجیتال قابل تنظیم ، حساسیت بسیار کم در مقابل تغییرات دما و زمان ، کاربردی ساده و آسان ، دارای تشخیص دهنده عملکرد نادرست لودسل
0 تومان

نمایشگر وزن صنعتی تندر با پورت RS232

مدل نمایشگر : WI620 ، دارای فیلتر دیجیتال قابل تنظیم ، حساسیت بسیار کم در مقابل تغییرات دما و زمان ، کاربردی ساده و آسان ، دارای تشخیص دهنده عملکرد نادرست لودسل
0 تومان

نمایشگر وزن صنعتی تندر خروجی یک رله

مدل نمایشگر : WI601 ، دارای فیلتر دیجیتال قابل تنظیم ، دارای تابع مقدار ماکزیمم وزن ، دارای تشخیص دهنده عملکرد نادرست لودسل ، کاربردی آسان و ساده ، امکلن کالیبراسیون به دو روش وزنه های استاندارد و مشخصات لودسل ، نمایشگر و کنترل وزن با خروجی یک رله
0 تومان

نمایشگر وزن صنعتی تندر با دو خروجی رله

مدل نمایشگر : WI602 ، دارای فیلتر دیجیتال قابل تنظیم ، دارای تابع مقدار ماکزیمم وزن ، دارای تشخیص دهنده عملکرد نادرست لودسل ، کاربردی آسان و ساده ، امکلن کالیبراسیون به دو روش وزنه های استاندارد و مشخصات لودسل ، نمایشگر و کنترل وزن با خروجی 2رله
0 تومان

نمایشگر وزن صنعتی تندر خروجی 5 رله

مدل نمایشگر : WI604 ، دارای فیلتر دیجیتال قابل تنظیم ، دارای تابع مقدار ماکزیمم وزن ، دارای تشخیص دهنده عملکرد نادرست لودسل ، کاربردی آسان و ساده ، امکلن کالیبراسیون به دو روش وزنه های استاندارد و مشخصات لودسل ، نمایشگر و کنترل وزن با خروجی 5 رله (چهار عدد ست پوینت)
0 تومان

نمایشگر وزن صنعتی تندر خروجی 6 رله

مدل نمایشگر : WI606 ، دارای فیلتر دیجیتال قابل تنظیم ، دارای تابع مقدار ماکزیمم وزن ، دارای تشخیص دهنده عملکرد نادرست لودسل ، کاربردی آسان و ساده ، امکلن کالیبراسیون به دو روش وزنه های استاندارد و مشخصات لودسل ، نمایشگر و کنترل وزن با خروجی 6 رله
0 تومان

نمایشگر وزن صنعتی تندر خروجی 8 رله

مدل نمایشگر : WI608 ، دارای فیلتر دیجیتال قابل تنظیم ، دارای تابع مقدار ماکزیمم وزن ، دارای تشخیص دهنده عملکرد نادرست لودسل ، کاربردی آسان و ساده ، امکلن کالیبراسیون به دو روش وزنه های استاندارد و مشخصات لودسل ، نمایشگر و کنترل وزن با خروجی 8 رله
0 تومان