بستن
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو
تصویر برای دسته  کنتاکتور خازنی

کنتاکتور خازنی

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

کنتاکتور خازنی 12/5کیلووار اشنایدر

12.5 کیلووار 220 ولت 220VAC کشور سازنده : فرانسه
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 17 کیلووار اشنایدر

17 کیلووار 220VAC کشور سازنده : فرانسه
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 25کیلووار اشنایدر

25کیلووار 220VAC کشور سازنده : فرانسه
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 34کیلووار

34کیلووار 220VAC کشور سازنده : فرانسه
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 60 کیلووار اشنایدر

60 کیلووار 220KVAR کشور سازنده : فرانسه
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 12/5کیلووار PKC

12/5کیلووار 230VAC کشورهای سازنده : بلژیک ، هند ، اندونزی
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 16/8کیلووار PKC

16/8کیلووار 230VAC کشورهای سازنده : بلژیک ، هند ، اندونزی
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 25کیلووار PKC

25کیلووار 230VAC کشورهای سازنده : بلژیک ، هند ، اندونزی
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 40کیلووار PKC

40کیلووار 230VAC کشورهای سازنده : بلژیک ، هند ، اندونزی
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 60کیلووار PKC

60 کیلووار 230VAC کشورهای سازنده : بلژیک ، هند ، اندونزی
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 12/5کیلووار CHINT

12/5کیلووار AC : 380V DC : 220V کشور سازنده : چین
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 20 کیلووار CHINT

20کیلووار AC : 380V DC : 220V کشور سازنده : چین
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 34کیلووار CHINT

34کیلووار AC : 380V DC : 220V کشور سازنده : چین
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 25کیلووار CHINT

25کیلووار AC : 380V DC : 220V کشور سازنده : چین
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 50کیلووار CHINT

50کیلووار AC : 380V DC : 220V کشور سازنده : چین
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 12/5 کیلووار ABN-UK

12/5کیلووار 230VAC کنتاکتور خازنی ABN
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 17کیلووار ABN-UK

17کیلووار 230VAC کنتاکتور خازنی
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 20کیلووار ABN-UK

20کیلووار 230VAC کنتاکتور خازنی
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 25کیلووار ABN-UK

25کیلووار 230VAC کنتاکتور خازنی
تماس برای قیمت

کنتاکتور خازنی 40کیلووار ABN-UK

40کیلووار 230VAC کنتاکتور خازنی
تماس برای قیمت