بستن
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو

کنتاکتور طرح تله مکانیک 18.5کیلووات 40 آمپر

تولید کننده: تله مکانیک
0 تومان
+ -
banner

کنتاکتور چیست؟

مهم ترین فاکتور برای معرفی کردن یک وسیله الکتریکی ، شناخت عملکرد و وظیفه آن باشد. این قطعه وسیله ای  است که با خاصیت الکترومغناطیس کار می کند . این وسیله بسیار مشابه رله عملکرد دارد اما سرعت عملکرد آن به اندازه رله سریع نیست.

کنتاکتور ها در واقع کلید های الکترومغناطیسی هستند که در قالب یک کاور به شکل این وسیله کاربردی در آمدند.نحوه عملکرد کنتاکتور بسیار جالب است زیرا ، به وسیله یک جریان پایین ، یک جریان قوی تر را قطع و وصل می کند!

آشنایی با کنتاکتورها :

ﺑﺮاى ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺪارﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ى آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ. وﺳﺎﻳﻠﻰ ﮐﻪ در ﻣﺪارﻫﺎى ﻓﺮﻣﺎن ﺑـﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣـﻮرد ﺑـﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ،

ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

1 ــ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﻮر ﮐﻠﻴﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ

2 ــ ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت

3 ــ رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ

4 ــ رﻟﻪ ى ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ

5 ــ ﻻﻣﭗ ﻫﺎى ﺳﻴﮕﻨﺎل

6 ــ ﻓﻴﻮزﻫﺎ

7 ــ  ﻟﻴﻤﻴﺖ ﺳﻮﻳﭻ ﻫﺎ

8 ــ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎى ﺗـﺎﺑﻊ ﻓﺸﺎر

9 ــ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎى ﺷﻨﺎور

10 ــ ﭼﺸﻢ ﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ

11 ــ ﺗﺎﻳﻤﺮ و اﻧﻮاع آن

12 ــ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت

13 ــ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎى ﺗﺎﺑﻊ دور

14 ــ ﺣﺮوف و اﻋﺪاد ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ

15 ــ بست کمربندی

ساختمان کنتاکتورها

کنتاکتور تشکیل شده است از یک مغناطیس الکتریکی که یک قسمت آن متحرک بوده و توسط فنری از قسمت ثابت نگه داشته می‌شود و یک سری کنتاکت عایق شده، که به آن متصل می‌باشند و با آن حرکت می‌کنند. در قسمت ثابت این مغناطیس الکتریکی یک سری کنتاکت دیگر هم محکم شده است، هنگامی که از سیم‌پیچ مغناطیسی جریان معینی عبور می‌کند کنتاکت‌های متحرک توسط نیروی مغناطیسی به کنتاکت‌های ثابت فشرده می‌شوند و در همان حال یک یا چند فنر فشرده شده و یا کشیده می‌شوند. اما زمانی که ولتاژ قطع شده و یا از حد معینی کمتر می‌شود نیروی فنرها باعث می‌شود که این کنتاکت‌ها به طور اتوماتیک از هم جدا شوند.

این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است و در میان هسته ثابت یک بوبین یا سیم پیچ قرار دارد،تشکیل شده است. وقتی بوبین به برق وصل میشود با استفاده از خاصیت مغناطیسی ، نیروی کششی فنر را خنثی میکند و هسته فوقانی را به هسته تحتانی متصل کرده باعث میشود که تعدادی کنتاکت عایق شده از یکدیگر به ترمینال های ورودی و خروجی کلید متصل میشود و یا باعث باز شدن کنتاکت های بسته کنتاکتور بسته کنتاکتور گردد.
در صورتی که مدار تغذیه بوبین کنتاکتور قطع شود ،در اثر نیروی فنری که داخل کلید قرار دارد هسته متحرک دوباره به حالت اول باز میگردد.


کنتاکتور برای جریان های AC وDC ساخته میشود.تفاوت این دو کنتاکتور در این است که در کنتاکتور های AC از یک حلقه اتصال کوتاه برای جلوگیری از لرزش حاصل از فرکانس برق استفاده می شود. نیروی کششی یک مغناطیس الکتریکی جریان متناوب،متناسب با مجذور جریان عبوری از آن و در نتیجه متناسب با مجذور اندکسیون مغناطیسی است.چون مقدار جریان لحظه ای با توجه به رابطه i=ImaxSIN wt تعقیر میکند،نیروی کششی مغناطیسی نیز برابر با
F=Fmax sin wt خواهد شد و تعداد دفعاتی که این نیرو ماکزیمم و صفر می شود، به اندازه دو برابر فرکانس شبکه خواهد گردید.در نتیجه ،در لحظاتی که مقدار نیروی کششی بیشتر از نیروی مقاوم فنر های کنتاکتور باشد ،هسته کنتاکتور جذب می شود و در لحظاتی که مقدار نیروی کششی کمتر از مقدار نیروی فنر ها شود،هسته متحرک هسته نیز آزاد شده و به محل اول خود باز می گردد.

بدین ترتیب در هسته متحرک لرزش و صدا ایجاد خواهد شد این نوسانات را می توان به وسیله یک حلقه بسته در سطح قطب ها جا سازی شده و حدود نصف تا 3/2 سطح هر قطب را پوشانده است از بین برد و لرزش آن را برطرف کرد. عمل این حلقه آن است که مانند سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتوری که در حالت اتصال کوتاه قرار گرفته است،از آن جریان القایی عبور میکند و باعث ایجاد فوران مغناطیسی فرعی در مدار هسته می شود. این فوران فرعی با فوران اصلی اختلاف فاز دارد و در زمانی که نیروی کششی حاصل از فوران اصلی صفر باشد ،نیروی کششی حاصل از فوران اصلی ماکزیمم خواهد بود و در حالتی که نیروی حاصل از فوران ماکزییم باشد ،این نیرو صفر خواهد بود و چون جمع این دو نیرو به هسته متحرک اثر میکند،نیروی کششی در هر لحظه از نیروی مقاومت فنر بیشتر خواهد بود.

ولتاژ تغذیه بوبین متفاوت است و از 24 تا 380ولت ساخته می شود. در اکثر کشورهای صنعتی برای حفاظت بیشتر ،تغذیه بوبین کنتاکتور را زیر ولتاژ حفاظت شده (65ولت)انتخاب میکنند. و یا برای تغذیه مدار فرمان ، ترانسفورماتور مجزا کننده به کار می برند.

کنتاکتورها در ماشین های صنعتی کاربرد زیادی دارند که به منظور راه اندازی و کنترل از آنها استفاده می شود.

کنتاکتور شامل سه بخش کنتاکت ها، کویل و محفظه کنتاکتور است. هسته مغناطیسی موجب ایجاد نیروی محرکه جهت بستن کنتاکت ها می شود. هنگام کاهش ولتاژ و قطع جریان بوبین کنتاکت های متحرک به طور اتوماتیک قطع شده و جریان قطع می شود. در این حالت تیغه های متحرک از کنتاکت های ثابت جدا می شود و تغذیه موتور قطع می گردد.

اجزای داخلی کنتاکتور:

محفظه یا قاب، قاب سیم پیچ، آهنربا، کنتاکت های ثابت، پیچ ترمینال، فنر، پایه، پوشش و حامل کنتاکت ها، حلقه نگهدارنده هسته ثابت، کنتاکت های متحرک، سیم پیچ، پوشش فوقانی


کنتاکتور خازنی:

کنتاکتور خازنی کنتاکتوری می باشد که جهت تغذیه خازن های قدرت مانند بانک خازن اصلاح ضریب قدرت مورد استفاده قرار می گیرد. در ساختمان کنتاکتور خازنی سلف های کوچکی وجود دارند که توسط کنتاکت کمکی به موازات کنتاکت های اصلی قرار گرفته اند و با توجه به خاصیت سلفی که دارند در لحظه وصل از تغییرات شدید جریان هجومی جلوگیری می نمایند و این جریان را محدود می کنند.

جریان هجومی چیست؟

جریان مصرفی بار الکتریکی در هنگام اتصال بار به منبع تغذیه، جریان هجومی می باشد. مقدار این جریان در تجهیزات مختلف متفاوت می باشد. به عنوان مثال جریان هجومی یک ترانسفورماتور با هسته آهنی بین 5 تا 10 برابر جریان نامی می تواند باشد، در حالی که در وسایل الکترونیکی مدرن مانند منابع تغذیه این جریان ممکن است تا 20 برابر جریان نامی هم باشد.

جریان هجومی اغلب طول عمر کوتاهی دارد (در حد میلی ثانیه) اما در همین مدت کوتاه می تواند باعث آسیب به سیم ها یا کابل های ارتباطی شود و یا سبب عملکرد ناخواسته کلیدهای حفاظتی گردد.

جریان هجومی در یک خازن می تواند به حدود 30 برابر جریان نامی برسد و اگر از بانک خازنی استفاده شود این مقدار به حدود 180 برابر جریان نامی می تواند برسد. این مقدار جریان می تواند باعث جوش خوردن کنتاکت ها و همچنین صدمه رسیدن به کابل ها و یا تجهیزات حفاظتی شود، البته در صورت استفاده از کنتاکتور خازنی این تاثیرات می تواند تا حد زیادی کاهش پیدا کند. به طور کلی با حضور بانک های خازنی باید تمهیدات و اقدامات بیشتری جهت حفاظت و ایمنی مدار به کار برد از جمله:
- سیم ها و کابل های ارتباطی در بانک های خازنی حداقل یک پله بالاتر از جریان نامی در نظر گرفته شوند.
- از کنتاکتور خازنی مرغوب و معتبر استفاده شود.
- بانک خازن حتما سیستم تهویه و فن داشته باشد.
- به منظور حفاظت هر پله خازنی باید از کلیدهای اتوماتیک کامپکت و یا فیوزهای کندکار استفاده شود تا شاهد قطع ناگهانی و در نتیجه آن خارج شدن خازن از مدار نباشیم.

انواع کنتاکتورهای موجود در سایت نابغه در مدل های:

کنتاکتورهای سری K با بوبین های AC V220/230و V DC24 وجریان های 6 ، 9 ، 12 ، 16 امپر
کنتاکتورهای سری F از جریان 115 تا 800 امپر
کنتاکتورهای مدار فرمان AC و DC
کنتاکتورهای خازنی با توان های 12.5 ،17 ، 25 ، 34 ، 60 کیلو ولت امپر راکتیو
کنتاکتورهای سری D با بوبین های 380V AC  ، 220V AC  ، 110V AC  ، 48V AC  ،24V AC  ، 24V DC  و جریان های 9 ، 12 ، 18 ، 25 ، 32 ، 40 ، 50 ، 65 ، 80 ، 95 ، 115 ، 150 امپر
-فروش انواع بی متال های سری K ، D ،  F
-فروش انواع کنتاکت های کمکی باز و بسته

کاربرد کنتاکتور

کنتاکتور کلید مغناطیسی است و مهمترین جزء مدارهای فرمان الکتریکی را تشکیل می دهد. از کنتاکتورها به منظور قطع و وصل، کنترل و فرمان مدار و ... بهره گرفته می شود.

به منظور حفاظت در مقابل جریان اضافه بار، می توان از کنتاکتور به همراه رله حرارتی استفاده نمود.

هم چنین جهت حفاظت در مقابل اتصال کوتاه می توان از کنتاکتور به همراه فیوز یا کلیدهای اتوماتیک استفاده کرد. توجه داشته باشید که این قطعات در سمت ورودی کنتاکتور قرار می گیرند.

مزایای استفاده از کنتاکتور

راه های  زیادی برای کنترل جریان یک سیستم الکتریکی وجود دارد.این وسیله جایگزینی برای کلید های دستی هستند که ، کار را برای ما آسان تر کرده اند. مزایایی که انواع کنتاکتور دارد،  اول از همه کنترل جریان از دور است که می توانند تقسیم شود و به چند قسمت رود. قطع و وصل مدار کنتاکتور بدین وسیله به نسبت کلید دستی سریع تر انجام می گیرد .عمر استفاده از این قطعه از نظر سایش بالاتر از یک کلید دستی است . از نظر ایمنی استفاده از مدار بسیار بهتر عمل میکنند. کاری که کنتاکتور می کند ،مدار مصرفی را هنگام خاموش شدن به صورت کلی قطع می کند این موضوع باعث می شود از خطرات وصل اتفاقی سیستم خوداری شود .

قطعه ای الکتریکی شبیه رله است زیرا کاربردی بسیار مشابه دارد .هر دوی آن ها از زیر مجموعه های سوئیچ الکترومغناطیسی شناخته می شوند. مزایای استفاده از انواع کنتاکتور در استفاده از جریان پایین است و در برابر اضافه بار نیز مقاومت نشان می دهد و میتواند میزان جریان بیشتری را بپذبرد. اگر بخواهید بدانید کنتاکتورها برای چه تولید شده اند:  وظیفه اختصاصی آن برای کنترل و سرکوب قوس ایجاد شده است و برای قطع جریان سنگین به کار می رود.

تاریخ مصرف کنتاکتور

این وسیله به خاطر اینکه برای قطع و وصل شدن به وسیله فیزیکی و وجود کسی نیاز ندارد عمر بیشتری دارد.عمر این قطعه الکتریکی به نسبت سایر نمونه ها بسیار بیشتر است در صورتی که مشکلی برای آن پیش نیاید تا سه هزار بار میتواند برسد.عمر مکانیکی انواع کنتاکتور در واقع همان تعداد دفعات قطع و وصل این وسیله است.عمر مفید کنتاکتور با حروف انگلیسی A ,B .C.D.E و F سنجیده می شود .به اصطلاح برای اندازه گیری طول عمر قطعه از کلاس استفاده می شود.

نحوه عملکرد کنتاکتور

بویین ثابت یا هسته سیم پیچیده شده در داخل سیم پیچ قرار می گیرد. این سیم پیچ که دور هسته آهنی پیچیده شده دو سر آن به یک منبع ولتاژ وصل می شود و خاصیت آهن روبایی پیدا می کند . دو سر سیم پیچ بر روی کنتاکتور با علائم a1 , a2 نشان داده شده است . این همان مدار فرمان این وسیله شناخته می شود. بر روی هسته آهنی دیگری که به هسته متحرک شناخته می شود ، کنتاکت قدرت قرار داده شده . به طور معمول خاموش است . در حالت خاموشی به وسیله فنر از هسته جدا می شود .

شما می توانید برای سفارش و اطلاع از قیمت کنتاکتور با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید و با توجه به سیستم مدار الکتریکی خود و مشخصات لازمه ی آن اقدام به سفارش کنتاکتور مناسب دهید.

بهترین تشبیه برای این وسیله میتوان کلید مغناطیسی را در نظر گرفت. با استفاده از جریانی کوچک ، جریان بالا را کنترل کرده و بدون نیاز به هیچ نوع وسیله ای  از راه دور برایمان این کار را انجام می دهد. در واقع کاری که برای فرمان دادن به این کلید مغناطیسی انجام می دهیم این چنین است که جریان کم را از دور می فرستیم و دستگاه توسط آن منظور ما را دریافت کرده و بدین وسیله فرمان را اجرا می کند.

روی ساختمان کنتاکتور پلاکی وجود دارد که شامل موارد زیر می باشد:

Ie: مقدار جریان قابل تحمل برای کنتاکت های اصلی می باشد.
Is: مقدار جریان قابل تحمل برای کنتاکت ها در زمان اتصال کوتاه می باشد.
Ue: مقدار ماکزیمم ولتاژی است که کنتاکت های کنتاکتور در شرایط کار عادی توانایی تحمل آن را دارند.
Ith: مقدار جریانی می باشد که با اتصال یک بار در هر هشت ساعت از کنتاکت های کنتاکتور عبور کرده اما تاثیری در کارکرد کنتاکتور نمی گذارد.

توضیح اعداد و علایم روی ساختمان کنتاکتور:

A1وA2: دو سر سیم پیچ یا همان بوبین کنتاکتور
11Lو 3L2و 5L3: سه فاز ورودی (بالای کنتاکتور)
2T1و 4T2و 6T3: سه فاز خروجی (پایین کنتاکتور)
NCوNO: کنتاکت های باز و بسته فرمان
اعداد 3 و 4: دو سر کنتاکت باز
اعداد 1 و 2: دو سر کنتاکت بسته

چون در بعضی مدارات احتمال استفاده از چند عدد کنتاکت باز یا بسته وجود دارد قبل از اعدادی که در بالا ذکر شد شماره دیگری نیز قرار می دهند تا بتوان در نقشه فرمان این کنتاکت ها را از هم متمایز کرد.
مانند:
13-14، 23-24، 33-34 همگی کنتاکت باز هستند.
21-22، 31-32، 41-42 همگی کنتاکت بسته می باشند.

لازم به ذکر است تمام این کنتاکت ها بر روی تمام کنتاکتورها وجود ندارند و در صورت نیاز باید از کنتاکت کمکی بهره گرفت.

مزایای کنتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی

موارد استفاده کنتاکتورها امروزه در ماشین‌های صنعتی بسیار زیاد بوده و برای راه‌اندازی و کنترل اکثر ماشین‌ها از کنتاکتور استفاده می‌شود. در صنعت نمی‌توان از این کلیدها صرف نظر کرد، در یک بیان ساده‌تر می‌توان گفت کنتاکتورها کلیدهایی می‌باشند که از راه دور به طریق الکتریکی کنترل می‌شوند. توجه، کنتاکتورهای استاندارد شده دارای سه کنتاکت اصلی برای مدار تغذیه مصرف کننده (اصلی) و چند کنتاکت (فرعی) برای مدار فرمان است.

قیمت کنتاکتور

برای خرید باید مواردی را در نظر گرفت .زیرا علاوه بر تنوع و برند های مختلف موجود بازار باید پارامتر های اصلی این قطعه مانند توان ،جریان عبوری ، ولتاژ و ضریب قدرت بار مجاز را برای آن در نظر گرفت.قیمت کنتاکتور بسته به این پارامتر ها و اندازه ی آن محاسبه می شود. در هنگام خرید باید از استاندارد بودن آن مطمئن شد. زیرا در ایمنی بسیار تاثیر دارد. شما باید در هنگام خرید کنتاکتور نظر داشته باشید که این قطعه الکتریکی تحمل جریان های مختلف به ویژه راه اندازی ،جریان دائمی و جریان های مضاعفی که وارد می شود را توان تحکمل داشته باشد. شما می توانید هنگام خرید کنتاکتور مشخصات آن را بر روی بدنه آن مشاهده کنید و با توجه به نیاز مدار خود آن را بسنجید.

Description

کنتاکتور چیست؟

مهم ترین فاکتور برای معرفی کردن یک وسیله الکتریکی ، شناخت عملکرد و وظیفه آن باشد. این قطعه وسیله ای  است که با خاصیت الکترومغناطیس کار می کند . این وسیله بسیار مشابه رله عملکرد دارد اما سرعت عملکرد آن به اندازه رله سریع نیست.

کنتاکتور ها در واقع کلید های الکترومغناطیسی هستند که در قالب یک کاور به شکل این وسیله کاربردی در آمدند.نحوه عملکرد کنتاکتور بسیار جالب است زیرا ، به وسیله یک جریان پایین ، یک جریان قوی تر را قطع و وصل می کند!

آشنایی با کنتاکتورها :

ﺑﺮاى ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺪارﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪه ى آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ. وﺳﺎﻳﻠﻰ ﮐﻪ در ﻣﺪارﻫﺎى ﻓﺮﻣﺎن ﺑـﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣـﻮرد ﺑـﺮرﺳﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ،

ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

1 ــ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﻮر ﮐﻠﻴﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ

2 ــ ﺷﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎپ اﺳﺘﺎرت

3 ــ رﻟﻪ ى ﺣﺮارﺗﻰ

4 ــ رﻟﻪ ى ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ

5 ــ ﻻﻣﭗ ﻫﺎى ﺳﻴﮕﻨﺎل

6 ــ ﻓﻴﻮزﻫﺎ

7 ــ  ﻟﻴﻤﻴﺖ ﺳﻮﻳﭻ ﻫﺎ

8 ــ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎى ﺗـﺎﺑﻊ ﻓﺸﺎر

9 ــ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎى ﺷﻨﺎور

10 ــ ﭼﺸﻢ ﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻰ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ

11 ــ ﺗﺎﻳﻤﺮ و اﻧﻮاع آن

12 ــ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت

13 ــ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎى ﺗﺎﺑﻊ دور

14 ــ ﺣﺮوف و اﻋﺪاد ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻰ

15 ــ بست کمربندی

ساختمان کنتاکتورها

کنتاکتور تشکیل شده است از یک مغناطیس الکتریکی که یک قسمت آن متحرک بوده و توسط فنری از قسمت ثابت نگه داشته می‌شود و یک سری کنتاکت عایق شده، که به آن متصل می‌باشند و با آن حرکت می‌کنند. در قسمت ثابت این مغناطیس الکتریکی یک سری کنتاکت دیگر هم محکم شده است، هنگامی که از سیم‌پیچ مغناطیسی جریان معینی عبور می‌کند کنتاکت‌های متحرک توسط نیروی مغناطیسی به کنتاکت‌های ثابت فشرده می‌شوند و در همان حال یک یا چند فنر فشرده شده و یا کشیده می‌شوند. اما زمانی که ولتاژ قطع شده و یا از حد معینی کمتر می‌شود نیروی فنرها باعث می‌شود که این کنتاکت‌ها به طور اتوماتیک از هم جدا شوند.

این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است و در میان هسته ثابت یک بوبین یا سیم پیچ قرار دارد،تشکیل شده است. وقتی بوبین به برق وصل میشود با استفاده از خاصیت مغناطیسی ، نیروی کششی فنر را خنثی میکند و هسته فوقانی را به هسته تحتانی متصل کرده باعث میشود که تعدادی کنتاکت عایق شده از یکدیگر به ترمینال های ورودی و خروجی کلید متصل میشود و یا باعث باز شدن کنتاکت های بسته کنتاکتور بسته کنتاکتور گردد.
در صورتی که مدار تغذیه بوبین کنتاکتور قطع شود ،در اثر نیروی فنری که داخل کلید قرار دارد هسته متحرک دوباره به حالت اول باز میگردد.


کنتاکتور برای جریان های AC وDC ساخته میشود.تفاوت این دو کنتاکتور در این است که در کنتاکتور های AC از یک حلقه اتصال کوتاه برای جلوگیری از لرزش حاصل از فرکانس برق استفاده می شود. نیروی کششی یک مغناطیس الکتریکی جریان متناوب،متناسب با مجذور جریان عبوری از آن و در نتیجه متناسب با مجذور اندکسیون مغناطیسی است.چون مقدار جریان لحظه ای با توجه به رابطه i=ImaxSIN wt تعقیر میکند،نیروی کششی مغناطیسی نیز برابر با
F=Fmax sin wt خواهد شد و تعداد دفعاتی که این نیرو ماکزیمم و صفر می شود، به اندازه دو برابر فرکانس شبکه خواهد گردید.در نتیجه ،در لحظاتی که مقدار نیروی کششی بیشتر از نیروی مقاوم فنر های کنتاکتور باشد ،هسته کنتاکتور جذب می شود و در لحظاتی که مقدار نیروی کششی کمتر از مقدار نیروی فنر ها شود،هسته متحرک هسته نیز آزاد شده و به محل اول خود باز می گردد.

بدین ترتیب در هسته متحرک لرزش و صدا ایجاد خواهد شد این نوسانات را می توان به وسیله یک حلقه بسته در سطح قطب ها جا سازی شده و حدود نصف تا 3/2 سطح هر قطب را پوشانده است از بین برد و لرزش آن را برطرف کرد. عمل این حلقه آن است که مانند سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتوری که در حالت اتصال کوتاه قرار گرفته است،از آن جریان القایی عبور میکند و باعث ایجاد فوران مغناطیسی فرعی در مدار هسته می شود. این فوران فرعی با فوران اصلی اختلاف فاز دارد و در زمانی که نیروی کششی حاصل از فوران اصلی صفر باشد ،نیروی کششی حاصل از فوران اصلی ماکزیمم خواهد بود و در حالتی که نیروی حاصل از فوران ماکزییم باشد ،این نیرو صفر خواهد بود و چون جمع این دو نیرو به هسته متحرک اثر میکند،نیروی کششی در هر لحظه از نیروی مقاومت فنر بیشتر خواهد بود.

ولتاژ تغذیه بوبین متفاوت است و از 24 تا 380ولت ساخته می شود. در اکثر کشورهای صنعتی برای حفاظت بیشتر ،تغذیه بوبین کنتاکتور را زیر ولتاژ حفاظت شده (65ولت)انتخاب میکنند. و یا برای تغذیه مدار فرمان ، ترانسفورماتور مجزا کننده به کار می برند.

کنتاکتورها در ماشین های صنعتی کاربرد زیادی دارند که به منظور راه اندازی و کنترل از آنها استفاده می شود.

کنتاکتور شامل سه بخش کنتاکت ها، کویل و محفظه کنتاکتور است. هسته مغناطیسی موجب ایجاد نیروی محرکه جهت بستن کنتاکت ها می شود. هنگام کاهش ولتاژ و قطع جریان بوبین کنتاکت های متحرک به طور اتوماتیک قطع شده و جریان قطع می شود. در این حالت تیغه های متحرک از کنتاکت های ثابت جدا می شود و تغذیه موتور قطع می گردد.

اجزای داخلی کنتاکتور:

محفظه یا قاب، قاب سیم پیچ، آهنربا، کنتاکت های ثابت، پیچ ترمینال، فنر، پایه، پوشش و حامل کنتاکت ها، حلقه نگهدارنده هسته ثابت، کنتاکت های متحرک، سیم پیچ، پوشش فوقانی


کنتاکتور خازنی:

کنتاکتور خازنی کنتاکتوری می باشد که جهت تغذیه خازن های قدرت مانند بانک خازن اصلاح ضریب قدرت مورد استفاده قرار می گیرد. در ساختمان کنتاکتور خازنی سلف های کوچکی وجود دارند که توسط کنتاکت کمکی به موازات کنتاکت های اصلی قرار گرفته اند و با توجه به خاصیت سلفی که دارند در لحظه وصل از تغییرات شدید جریان هجومی جلوگیری می نمایند و این جریان را محدود می کنند.

جریان هجومی چیست؟

جریان مصرفی بار الکتریکی در هنگام اتصال بار به منبع تغذیه، جریان هجومی می باشد. مقدار این جریان در تجهیزات مختلف متفاوت می باشد. به عنوان مثال جریان هجومی یک ترانسفورماتور با هسته آهنی بین 5 تا 10 برابر جریان نامی می تواند باشد، در حالی که در وسایل الکترونیکی مدرن مانند منابع تغذیه این جریان ممکن است تا 20 برابر جریان نامی هم باشد.

جریان هجومی اغلب طول عمر کوتاهی دارد (در حد میلی ثانیه) اما در همین مدت کوتاه می تواند باعث آسیب به سیم ها یا کابل های ارتباطی شود و یا سبب عملکرد ناخواسته کلیدهای حفاظتی گردد.

جریان هجومی در یک خازن می تواند به حدود 30 برابر جریان نامی برسد و اگر از بانک خازنی استفاده شود این مقدار به حدود 180 برابر جریان نامی می تواند برسد. این مقدار جریان می تواند باعث جوش خوردن کنتاکت ها و همچنین صدمه رسیدن به کابل ها و یا تجهیزات حفاظتی شود، البته در صورت استفاده از کنتاکتور خازنی این تاثیرات می تواند تا حد زیادی کاهش پیدا کند. به طور کلی با حضور بانک های خازنی باید تمهیدات و اقدامات بیشتری جهت حفاظت و ایمنی مدار به کار برد از جمله:
- سیم ها و کابل های ارتباطی در بانک های خازنی حداقل یک پله بالاتر از جریان نامی در نظر گرفته شوند.
- از کنتاکتور خازنی مرغوب و معتبر استفاده شود.
- بانک خازن حتما سیستم تهویه و فن داشته باشد.
- به منظور حفاظت هر پله خازنی باید از کلیدهای اتوماتیک کامپکت و یا فیوزهای کندکار استفاده شود تا شاهد قطع ناگهانی و در نتیجه آن خارج شدن خازن از مدار نباشیم.

انواع کنتاکتورهای موجود در سایت نابغه در مدل های:

کنتاکتورهای سری K با بوبین های AC V220/230و V DC24 وجریان های 6 ، 9 ، 12 ، 16 امپر
کنتاکتورهای سری F از جریان 115 تا 800 امپر
کنتاکتورهای مدار فرمان AC و DC
کنتاکتورهای خازنی با توان های 12.5 ،17 ، 25 ، 34 ، 60 کیلو ولت امپر راکتیو
کنتاکتورهای سری D با بوبین های 380V AC  ، 220V AC  ، 110V AC  ، 48V AC  ،24V AC  ، 24V DC  و جریان های 9 ، 12 ، 18 ، 25 ، 32 ، 40 ، 50 ، 65 ، 80 ، 95 ، 115 ، 150 امپر
-فروش انواع بی متال های سری K ، D ،  F
-فروش انواع کنتاکت های کمکی باز و بسته

کاربرد کنتاکتور

کنتاکتور کلید مغناطیسی است و مهمترین جزء مدارهای فرمان الکتریکی را تشکیل می دهد. از کنتاکتورها به منظور قطع و وصل، کنترل و فرمان مدار و ... بهره گرفته می شود.

به منظور حفاظت در مقابل جریان اضافه بار، می توان از کنتاکتور به همراه رله حرارتی استفاده نمود.

هم چنین جهت حفاظت در مقابل اتصال کوتاه می توان از کنتاکتور به همراه فیوز یا کلیدهای اتوماتیک استفاده کرد. توجه داشته باشید که این قطعات در سمت ورودی کنتاکتور قرار می گیرند.

مزایای استفاده از کنتاکتور

راه های  زیادی برای کنترل جریان یک سیستم الکتریکی وجود دارد.این وسیله جایگزینی برای کلید های دستی هستند که ، کار را برای ما آسان تر کرده اند. مزایایی که انواع کنتاکتور دارد،  اول از همه کنترل جریان از دور است که می توانند تقسیم شود و به چند قسمت رود. قطع و وصل مدار کنتاکتور بدین وسیله به نسبت کلید دستی سریع تر انجام می گیرد .عمر استفاده از این قطعه از نظر سایش بالاتر از یک کلید دستی است . از نظر ایمنی استفاده از مدار بسیار بهتر عمل میکنند. کاری که کنتاکتور می کند ،مدار مصرفی را هنگام خاموش شدن به صورت کلی قطع می کند این موضوع باعث می شود از خطرات وصل اتفاقی سیستم خوداری شود .

قطعه ای الکتریکی شبیه رله است زیرا کاربردی بسیار مشابه دارد .هر دوی آن ها از زیر مجموعه های سوئیچ الکترومغناطیسی شناخته می شوند. مزایای استفاده از انواع کنتاکتور در استفاده از جریان پایین است و در برابر اضافه بار نیز مقاومت نشان می دهد و میتواند میزان جریان بیشتری را بپذبرد. اگر بخواهید بدانید کنتاکتورها برای چه تولید شده اند:  وظیفه اختصاصی آن برای کنترل و سرکوب قوس ایجاد شده است و برای قطع جریان سنگین به کار می رود.

تاریخ مصرف کنتاکتور

این وسیله به خاطر اینکه برای قطع و وصل شدن به وسیله فیزیکی و وجود کسی نیاز ندارد عمر بیشتری دارد.عمر این قطعه الکتریکی به نسبت سایر نمونه ها بسیار بیشتر است در صورتی که مشکلی برای آن پیش نیاید تا سه هزار بار میتواند برسد.عمر مکانیکی انواع کنتاکتور در واقع همان تعداد دفعات قطع و وصل این وسیله است.عمر مفید کنتاکتور با حروف انگلیسی A ,B .C.D.E و F سنجیده می شود .به اصطلاح برای اندازه گیری طول عمر قطعه از کلاس استفاده می شود.

نحوه عملکرد کنتاکتور

بویین ثابت یا هسته سیم پیچیده شده در داخل سیم پیچ قرار می گیرد. این سیم پیچ که دور هسته آهنی پیچیده شده دو سر آن به یک منبع ولتاژ وصل می شود و خاصیت آهن روبایی پیدا می کند . دو سر سیم پیچ بر روی کنتاکتور با علائم a1 , a2 نشان داده شده است . این همان مدار فرمان این وسیله شناخته می شود. بر روی هسته آهنی دیگری که به هسته متحرک شناخته می شود ، کنتاکت قدرت قرار داده شده . به طور معمول خاموش است . در حالت خاموشی به وسیله فنر از هسته جدا می شود .

شما می توانید برای سفارش و اطلاع از قیمت کنتاکتور با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید و با توجه به سیستم مدار الکتریکی خود و مشخصات لازمه ی آن اقدام به سفارش کنتاکتور مناسب دهید.

بهترین تشبیه برای این وسیله میتوان کلید مغناطیسی را در نظر گرفت. با استفاده از جریانی کوچک ، جریان بالا را کنترل کرده و بدون نیاز به هیچ نوع وسیله ای  از راه دور برایمان این کار را انجام می دهد. در واقع کاری که برای فرمان دادن به این کلید مغناطیسی انجام می دهیم این چنین است که جریان کم را از دور می فرستیم و دستگاه توسط آن منظور ما را دریافت کرده و بدین وسیله فرمان را اجرا می کند.

روی ساختمان کنتاکتور پلاکی وجود دارد که شامل موارد زیر می باشد:

Ie: مقدار جریان قابل تحمل برای کنتاکت های اصلی می باشد.
Is: مقدار جریان قابل تحمل برای کنتاکت ها در زمان اتصال کوتاه می باشد.
Ue: مقدار ماکزیمم ولتاژی است که کنتاکت های کنتاکتور در شرایط کار عادی توانایی تحمل آن را دارند.
Ith: مقدار جریانی می باشد که با اتصال یک بار در هر هشت ساعت از کنتاکت های کنتاکتور عبور کرده اما تاثیری در کارکرد کنتاکتور نمی گذارد.

توضیح اعداد و علایم روی ساختمان کنتاکتور:

A1وA2: دو سر سیم پیچ یا همان بوبین کنتاکتور
11Lو 3L2و 5L3: سه فاز ورودی (بالای کنتاکتور)
2T1و 4T2و 6T3: سه فاز خروجی (پایین کنتاکتور)
NCوNO: کنتاکت های باز و بسته فرمان
اعداد 3 و 4: دو سر کنتاکت باز
اعداد 1 و 2: دو سر کنتاکت بسته

چون در بعضی مدارات احتمال استفاده از چند عدد کنتاکت باز یا بسته وجود دارد قبل از اعدادی که در بالا ذکر شد شماره دیگری نیز قرار می دهند تا بتوان در نقشه فرمان این کنتاکت ها را از هم متمایز کرد.
مانند:
13-14، 23-24، 33-34 همگی کنتاکت باز هستند.
21-22، 31-32، 41-42 همگی کنتاکت بسته می باشند.

لازم به ذکر است تمام این کنتاکت ها بر روی تمام کنتاکتورها وجود ندارند و در صورت نیاز باید از کنتاکت کمکی بهره گرفت.

مزایای کنتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی

موارد استفاده کنتاکتورها امروزه در ماشین‌های صنعتی بسیار زیاد بوده و برای راه‌اندازی و کنترل اکثر ماشین‌ها از کنتاکتور استفاده می‌شود. در صنعت نمی‌توان از این کلیدها صرف نظر کرد، در یک بیان ساده‌تر می‌توان گفت کنتاکتورها کلیدهایی می‌باشند که از راه دور به طریق الکتریکی کنترل می‌شوند. توجه، کنتاکتورهای استاندارد شده دارای سه کنتاکت اصلی برای مدار تغذیه مصرف کننده (اصلی) و چند کنتاکت (فرعی) برای مدار فرمان است.

قیمت کنتاکتور

برای خرید باید مواردی را در نظر گرفت .زیرا علاوه بر تنوع و برند های مختلف موجود بازار باید پارامتر های اصلی این قطعه مانند توان ،جریان عبوری ، ولتاژ و ضریب قدرت بار مجاز را برای آن در نظر گرفت.قیمت کنتاکتور بسته به این پارامتر ها و اندازه ی آن محاسبه می شود. در هنگام خرید باید از استاندارد بودن آن مطمئن شد. زیرا در ایمنی بسیار تاثیر دارد. شما باید در هنگام خرید کنتاکتور نظر داشته باشید که این قطعه الکتریکی تحمل جریان های مختلف به ویژه راه اندازی ،جریان دائمی و جریان های مضاعفی که وارد می شود را توان تحکمل داشته باشد. شما می توانید هنگام خرید کنتاکتور مشخصات آن را بر روی بدنه آن مشاهده کنید و با توجه به نیاز مدار خود آن را بسنجید.

مشخصات محصول
کد محصولLC1-D40M7
تعداد پل3
توان نامی18.5KW
ولتاژ بوبین220 ولتاژ متناوب
کنتاکت کمکی1باز + 1بسته
جریان ورودی A60A
وزن1.400kg