بستن
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو

HANYOUNG

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

انکودر چرخشی هانیانگ با 600 پالس مدل HANYOUNG-HE50b-8-600-3-T-24

انکودر زاویه نسبی با 600 پالس ( مقاومت در برابر لرزش و ضربه )
تماس برای قیمت

انکودر چرخشی هانیانگ با 30 پالس مدل HANYOUNG-HE50b-8-30-6-L-5

انکودر زاویه نسبی با 30 پالس ( مقاومت در برابر لرزش و ضربه )
تماس برای قیمت

انکودر چرخشی هانیانگ با 360 پالس مدل HANYOUNG-HE50b-8-360-6-L-5

انکودر زاویه نسبی با 360 پالس ( مقاومت در برابر لرزش و ضربه )
تماس برای قیمت

انکودر چرخشی هانیانگ با 120 پالس مدل HANYOUNG-HE50b-8-120-6-L-5

انکودر زاویه نسبی با 120 پالس ( مقاومت در برابر لرزش و ضربه )
تماس برای قیمت

انکودر چرخشی هانیانگ با 1024 پالس مدل HANYOUNG-HE50b-8-1024-6-L-5

انکودر زاویه نسبی با 1024 پالس ( مقاومت در برابر لرزش و ضربه )
تماس برای قیمت

انکودر چرخشی هانیانگ با 20 پالس مدل HANYOUNG-HE50b-8-20-6-L-5

انکودر زاویه نسبی با 20 پالس ( مقاومت در برابر لرزش و ضربه )
تماس برای قیمت