بستن
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو

اینورتر 3.7KW اچ پی مونت HD31-4T3P7P

تولید کننده: اینورترHpmont
7,305,000 تومان
3.7KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 3.7 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد خروجی رله ای + 9 عدد خروجی رله ای در برد I/O / کی پد جدا شونده / ابعاد : 190×266×165
+ -
banner

مزایای استفاده از اینورتر چیست ؟

امکــــان کنتـــرل از راه دور

برنــــامـه ریــزی کـــردن حرکـــت

داشتن حفاظت در برابر اضافه بار

کاهش انرژی مصرفی و لذا کاهش هزینه برق

ایجــاد ســرعت بیشتر از ســرعت نامی موتور

کاهش جریان راه اندازی و در نتیجه طولانی شدن عمر موتور

امکان تغیـیـر سرعـت موتور ، امکان تغییر جهت حرکـت موتور

امکــان کار موتــور در شرایطی که ولتـــاژ ورودی متغیر است .

محصولات اینورتر (درایو فرکانس متغییر) HPMONT به سه گروه تقسیــم

می شوند :

 مــــدل جنـــرال HD09     درایـــوهـــای تکفـــاز و ســــه فاز تـــــا تــوان 5.5 کیــــلووات

 مــــدل جنـــرال HD30     درایـــوهای سه فاز تا توان 200 کیـلووات و تامیــن توان های

بالا به صورت سفارشی

 مدل پمپ و فن HD31     درایو مخصوص پمپ و فن با کارت مخصـوص 10 رله خروجـی

قابلیت راه اندازی تا 5 موتور پمپ به صورت دور متغییر با یک درایو

ویژگی اینورتر HD31

دارای کانتر داخلی

بـــــسیــــاری از ویـــــژگی هــــــای HD30 را دارا مـــی باشــــد

پشتیبـانی از نرم افـــزار گرافیکی مانیتورینگ و تغییر پارامتــــرها

قابلیـــت سنجــــش سطــــح آب با قابلیت های کنترلی فــراوان

توانایی راه اندازی تا 5 پمپ به صورت دور متغییر تنها با یک درایو

توانایی راه اندازی تا 7 پمپ با توان های مختلف تنها با یک درایو

توانـــــایی تعریف حداکثــــر و حداقـــــل جریـــان برای هر پمـــپ

توانــــایی تــــحمـــل 135% جریــــــان اضـــافه بـار در 30 ثانیــــه و 120% در پنـــــج دقیــــقه

پارامتــــــرهـــــای ویژه گنجــــــانده شده جهــــت سیستــــم های آبرســــانی و بوسـتر پمپ

توانایی شناســــایی شرایــــط و تصمیــــم گیری جهت کنترل پمـپ های کمـــــکی و اصـــلی

ورودی های آنالوگ و دیجیتال و رله خروجی افزایش یافته توسط کارت توسعه EIO نصب شده

تعداد ورودی خروجی های HD31

  • 6 عدد ورودی دیجیـــــتـــــال
  • 2 عدد خروجی ترانزیستوری
  • 2 عـــــدد ورودی آنـــالــــوگ
  • 2 عدد خروجـی آنـــــالــــوگ
  • 1 عدد خروجی رله ای + 9 عدد خروجی رله ای در برد I/O

کاربرد اینورتر HD31

پـمــــپ و فــــن

کاربرد انواع اینورترها

در اینجا به برخی از کاربردهای اینورتر اشاره میکنیم :

اینورتـــرها می توانند توان AC فرکــــانس پــایین را به به فرکــــانس بالا تبدیــــل کننـد که در گرمایـــش القــــایی مورد استفــــاده قـــرار می گیـــرد .

اینورتــر (حلقه بسته) با استفـــاده از واحد کنتـــرل ولتاژ خروجی متغیـــیر تولیـــد می کند . سرعت اینورتـــر با منبـــع ولتاژ متغییر کنتـــرل می شود .

وقتی شبکه اصلی در دسترس نباشد ، از منبع تغذیه بدون وقفه یا UPS استفاده می شود . اینورتر و باطری بخش های مهم یک یوپی اس هستند .

از اینورتـــر قدرت در خطوط انتقال HVDC استفاده استفاده می شـــود . این اینورترها همچنین در اتصال دو سیستم AC آسنــکرون به کــار می روند .

توان خروجی پنـــل خورشیـــدی DC است . در این کاربـــردها از یک اینورتــــر خورشیـــدی برای تبدیــــل توان DC به تــوان AC استفــــاده می شود .

اینورتر چگونه مصرف برق را کاهش می دهد ؟

اینورتــر به صـورت هوشمنـد میزان بار وارده به موتـور را تششخیص داده و متنـاسب با همان بار ، به موتور جریان می دهد و این جریان در بسیـاری از

مواقع از جزیان نامی موتور کمتر است .

اینورتـــرهای چینی دارای انواع مختــلفی هستنــــد که هر کـــدام از آن ها متنـــاسب با کاربـــری خـــاص طراحـــی و تولیـــد می شونـــد . ماننـــد :

اینـــــورتـــــر یونیـــــــک (UNIQ)

اینـــــــورتـــــر اینــــــوت (INVT)

اینــــــورتــــر تـــکـــــــو (TECO)

اینــــورتــــر کینــــکـــو (KINCO)

اینورتــر کـــمــــارک (CUMARK)

اینورتر مس پاور (MASPOWER)

ایــــنـــــورتـــر چینــت (CHINT)

نگاه کلی به اجزای داخلی ساختمان داخلی درایوهای AC

همه درایوها دارای سه بخش اصلی هستند :

1.کنــتـــــــرل

2.منبع تغذیه

3.مدار اصلی

بخش کنترل CONTROL UNIT

کــــی پـــد

ترمینال برد

برد کنتــرل

کی پد KEY PAD

یکی از مهم تریـــن عناوین بخــش کنتـــرل ، کی پد است . کی پد یکی از اجزای اینورتر است . اکثر درایــوها دارای کی پد دیجیتــــالی هستنـــد .

کی پدها به دو نوع تقسیم می شوند :

با صفحــــه نمـــایـــش LCD

با صفحه نمایش 7Segment

کاربردهـای کی پد دیجیتـــال :

1. تنظیم کلیه پارامترها (Parameter setting)

2. انجام تست دستی (Manual Test)

3. انــــجــــــام تــــنظیــمـات محــــلی

4. انـــــجـــــــــام عــــملیـــــــات JOG

5. کــم و زیـــــاد کـــــردن سرعــــــت

ترمینال برد I/O Board

ترمینال برد دومین مورد از اجــــزای اینورتـــــر در بخش کنترل است که توســــط آن می تــــوان برخی اعمــــال کنتـــرلی را برای درایــو انجام داد .

ایــــن اعمــــال عبـــــــارتنـــــــد از :

1. کـــــم و زیــــــاد کردن دور درایــو

2.استارت و استپ نمودن از راه دور

3.فرمـــــان دهـــــی بــــه درایــــــو

4. اضـــــافه نمـــودن ولوم خارجـی

5.اتصــــال سنســــور بــــه درایــــو

6.فرمــان قطــــع و وصــــل به درایو

ترمینال های پیچی که بر روی ترمینال برد قرار دارند عبارتند از :

1.ورودی دیجیتـــال

2.ورودی آنـــالــوگ

3.خروجی دیجیتال

4. خروجی آنـالوگ

5. خروجی شبـکه

برد پاور CONTROL BOARD

وظایف برد پاور به سه بخش تقسیم می شود :

 جــــدا نمـــــودن نـــــواحـــی ولتـــــاژ بـــــالا از نــــواحــی ولتــــاژ پــــایـــیــــن

 تشخیــــص کیفیــــت سیگنـــــال هـــای ورودی و کنتــــــرل نواحـــی بحرانی

 دریافت سیگنال ها از ورودی و تبدیل آن و ارسال سیگنال مناسب به خروجی

برد کنترل CONTROL BOARD

برد کنترل یکی از مهمتـــرین قســـمت های درایو است . برد کنتـــرل محــل پردازش سیگنال های ورودی به درایو است . به عبــارت دیگر برد

کنترل ، مغز سیستم است که وظیفه فرماندهی و هماهنگی میان اجزای اینورتر را به عهده دارد .

Description

مزایای استفاده از اینورتر چیست ؟

امکــــان کنتـــرل از راه دور

برنــــامـه ریــزی کـــردن حرکـــت

داشتن حفاظت در برابر اضافه بار

کاهش انرژی مصرفی و لذا کاهش هزینه برق

ایجــاد ســرعت بیشتر از ســرعت نامی موتور

کاهش جریان راه اندازی و در نتیجه طولانی شدن عمر موتور

امکان تغیـیـر سرعـت موتور ، امکان تغییر جهت حرکـت موتور

امکــان کار موتــور در شرایطی که ولتـــاژ ورودی متغیر است .

محصولات اینورتر (درایو فرکانس متغییر) HPMONT به سه گروه تقسیــم

می شوند :

 مــــدل جنـــرال HD09     درایـــوهـــای تکفـــاز و ســــه فاز تـــــا تــوان 5.5 کیــــلووات

 مــــدل جنـــرال HD30     درایـــوهای سه فاز تا توان 200 کیـلووات و تامیــن توان های

بالا به صورت سفارشی

 مدل پمپ و فن HD31     درایو مخصوص پمپ و فن با کارت مخصـوص 10 رله خروجـی

قابلیت راه اندازی تا 5 موتور پمپ به صورت دور متغییر با یک درایو

ویژگی اینورتر HD31

دارای کانتر داخلی

بـــــسیــــاری از ویـــــژگی هــــــای HD30 را دارا مـــی باشــــد

پشتیبـانی از نرم افـــزار گرافیکی مانیتورینگ و تغییر پارامتــــرها

قابلیـــت سنجــــش سطــــح آب با قابلیت های کنترلی فــراوان

توانایی راه اندازی تا 5 پمپ به صورت دور متغییر تنها با یک درایو

توانایی راه اندازی تا 7 پمپ با توان های مختلف تنها با یک درایو

توانـــــایی تعریف حداکثــــر و حداقـــــل جریـــان برای هر پمـــپ

توانــــایی تــــحمـــل 135% جریــــــان اضـــافه بـار در 30 ثانیــــه و 120% در پنـــــج دقیــــقه

پارامتــــــرهـــــای ویژه گنجــــــانده شده جهــــت سیستــــم های آبرســــانی و بوسـتر پمپ

توانایی شناســــایی شرایــــط و تصمیــــم گیری جهت کنترل پمـپ های کمـــــکی و اصـــلی

ورودی های آنالوگ و دیجیتال و رله خروجی افزایش یافته توسط کارت توسعه EIO نصب شده

تعداد ورودی خروجی های HD31

  • 6 عدد ورودی دیجیـــــتـــــال
  • 2 عدد خروجی ترانزیستوری
  • 2 عـــــدد ورودی آنـــالــــوگ
  • 2 عدد خروجـی آنـــــالــــوگ
  • 1 عدد خروجی رله ای + 9 عدد خروجی رله ای در برد I/O

کاربرد اینورتر HD31

پـمــــپ و فــــن

کاربرد انواع اینورترها

در اینجا به برخی از کاربردهای اینورتر اشاره میکنیم :

اینورتـــرها می توانند توان AC فرکــــانس پــایین را به به فرکــــانس بالا تبدیــــل کننـد که در گرمایـــش القــــایی مورد استفــــاده قـــرار می گیـــرد .

اینورتــر (حلقه بسته) با استفـــاده از واحد کنتـــرل ولتاژ خروجی متغیـــیر تولیـــد می کند . سرعت اینورتـــر با منبـــع ولتاژ متغییر کنتـــرل می شود .

وقتی شبکه اصلی در دسترس نباشد ، از منبع تغذیه بدون وقفه یا UPS استفاده می شود . اینورتر و باطری بخش های مهم یک یوپی اس هستند .

از اینورتـــر قدرت در خطوط انتقال HVDC استفاده استفاده می شـــود . این اینورترها همچنین در اتصال دو سیستم AC آسنــکرون به کــار می روند .

توان خروجی پنـــل خورشیـــدی DC است . در این کاربـــردها از یک اینورتــــر خورشیـــدی برای تبدیــــل توان DC به تــوان AC استفــــاده می شود .

اینورتر چگونه مصرف برق را کاهش می دهد ؟

اینورتــر به صـورت هوشمنـد میزان بار وارده به موتـور را تششخیص داده و متنـاسب با همان بار ، به موتور جریان می دهد و این جریان در بسیـاری از

مواقع از جزیان نامی موتور کمتر است .

اینورتـــرهای چینی دارای انواع مختــلفی هستنــــد که هر کـــدام از آن ها متنـــاسب با کاربـــری خـــاص طراحـــی و تولیـــد می شونـــد . ماننـــد :

اینـــــورتـــــر یونیـــــــک (UNIQ)

اینـــــــورتـــــر اینــــــوت (INVT)

اینــــــورتــــر تـــکـــــــو (TECO)

اینــــورتــــر کینــــکـــو (KINCO)

اینورتــر کـــمــــارک (CUMARK)

اینورتر مس پاور (MASPOWER)

ایــــنـــــورتـــر چینــت (CHINT)

نگاه کلی به اجزای داخلی ساختمان داخلی درایوهای AC

همه درایوها دارای سه بخش اصلی هستند :

1.کنــتـــــــرل

2.منبع تغذیه

3.مدار اصلی

بخش کنترل CONTROL UNIT

کــــی پـــد

ترمینال برد

برد کنتــرل

کی پد KEY PAD

یکی از مهم تریـــن عناوین بخــش کنتـــرل ، کی پد است . کی پد یکی از اجزای اینورتر است . اکثر درایــوها دارای کی پد دیجیتــــالی هستنـــد .

کی پدها به دو نوع تقسیم می شوند :

با صفحــــه نمـــایـــش LCD

با صفحه نمایش 7Segment

کاربردهـای کی پد دیجیتـــال :

1. تنظیم کلیه پارامترها (Parameter setting)

2. انجام تست دستی (Manual Test)

3. انــــجــــــام تــــنظیــمـات محــــلی

4. انـــــجـــــــــام عــــملیـــــــات JOG

5. کــم و زیـــــاد کـــــردن سرعــــــت

ترمینال برد I/O Board

ترمینال برد دومین مورد از اجــــزای اینورتـــــر در بخش کنترل است که توســــط آن می تــــوان برخی اعمــــال کنتـــرلی را برای درایــو انجام داد .

ایــــن اعمــــال عبـــــــارتنـــــــد از :

1. کـــــم و زیــــــاد کردن دور درایــو

2.استارت و استپ نمودن از راه دور

3.فرمـــــان دهـــــی بــــه درایــــــو

4. اضـــــافه نمـــودن ولوم خارجـی

5.اتصــــال سنســــور بــــه درایــــو

6.فرمــان قطــــع و وصــــل به درایو

ترمینال های پیچی که بر روی ترمینال برد قرار دارند عبارتند از :

1.ورودی دیجیتـــال

2.ورودی آنـــالــوگ

3.خروجی دیجیتال

4. خروجی آنـالوگ

5. خروجی شبـکه

برد پاور CONTROL BOARD

وظایف برد پاور به سه بخش تقسیم می شود :

 جــــدا نمـــــودن نـــــواحـــی ولتـــــاژ بـــــالا از نــــواحــی ولتــــاژ پــــایـــیــــن

 تشخیــــص کیفیــــت سیگنـــــال هـــای ورودی و کنتــــــرل نواحـــی بحرانی

 دریافت سیگنال ها از ورودی و تبدیل آن و ارسال سیگنال مناسب به خروجی

برد کنترل CONTROL BOARD

برد کنترل یکی از مهمتـــرین قســـمت های درایو است . برد کنتـــرل محــل پردازش سیگنال های ورودی به درایو است . به عبــارت دیگر برد

کنترل ، مغز سیستم است که وظیفه فرماندهی و هماهنگی میان اجزای اینورتر را به عهده دارد .

مشخصات محصول
ولتاژ ورودی VAC380-460 سه فاز
ولتاژ خروجی VACسه فاز 380
جریان ورودی A11.9
جریان خروجی A9
فرکانس ورودی HZ50-60
فرکانس خروجی HZ0-400
مد کنترلیV/F , SVC
تعداد ورودی/خروجی آنالوگ2input/2output
تعداد ورودی/خروجی دیجیتال6input
رله خروجی1 عدد خروجی رله ای + 9 عدد خروجی رله ای در برد I/O
منبع تغذیه خارجی10V+ با حداکثر 100mA
توان نامی5.9KVA / 3.7KW
درصد تحمل اضافه ولتاژ%180 جریان نامی تا 10 ثانیه و 150% جریان نامی تا 2 دقیقه
دقت تنظیم سرعت HZآنالوگ : 0.1HZ / دیجیتال : 0.1HZ
فیلترهادارای فیلتر EMI داخلی
پشتیبانی شبکهModbus RTU , Profibus , Devicenet , Can
ابعاد190×266×165 mm
وزن Weight4.4KG
دما ، رطوبت ، ارتفاع40+~10- / کمتر از 95% رطوبت / کمتر از 1000 متر
سایر ویژگی هادرایو HD31 مخصوص پمپ و فن می باشد همراه با 1 خروجی رله ای + 9 خروجی رله ای در برد I/O / 6 عدد ورودی دیجیتال ، 2 عدد خروجی ترانزیستوری ، 2 عدد ورودی آنالوگ ، 2 عدد خروجی آنالوگ / قابلیت سنجش سطح آب / توانایی راه اندازی 5 تا 7 پمپ به صورت دور متغییر با یک درایو / طراحی شده برای ولتاژ گسترده ، قابلیت تعریف بازه ولتاژ 280 تا 460 / پورت های قابل افزایش Profibus , Devicenet , Can / دارای Brake Unit / پشتیبانی از نرم افزار گرافیکی مانیتورینگ و تغییر پارامترها