بستن
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
جستجو

Hpmont

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

HD09-2S0P2G

0.25KW , 220VAC , 1PH | اینورتر 0.25 کیلووات / تکفاز / 220 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
تماس برای قیمت

HD09-2S0P4G

0.4KW , 220VAC , 1PH | اینورتر 0.4 کیلووات / تکفاز / 220 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
2,209,000 تومان

HD09-2S0P7G

0.75KW , 220VAC , 1PH | اینورتر 0.75 کیلووات / تکفاز / 220 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
2,699,000 تومان

HD09-2S1P5G

1.5KW , 220VAC , 1PH | اینورتر 1.5 کیلووات / تکفاز / 220 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
3,189,000 تومان

HD09-2S2P2G

2.2KW , 220VAC , 1PH | اینورتر 2.2 کیلووات / تکفاز / 220 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
3,726,000 تومان

HD09-4T0P4G

0.4KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 0.4 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
3,446,000 تومان

HD09-4T0P7G

0.75KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 0.75 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
3,936,000 تومان

HD09-4T1P5G

1.5KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 1.5 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
4,488,000 تومان

HD09-4T2P2G

2.2KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 2.2 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
5,010,000 تومان

HD09-4T4P0G

4KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 4 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
5,931,000 تومان

HD09-4T5P5G

5.5KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 5.5 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F / یک ورودی آنالوگ یک خروجی آنالوگ / 4 ورودی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد ثابت / ابعاد : 125×100×150
6,844,000 تومان

HD30-4T5P5G/7P5P

7.5KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 7.5 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 190×266×165
8,898,000 تومان

HD30-4T7P5G/011P

11KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 11 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 210×299×200
10,420,000 تومان

HD30-4T011G/015P

15KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 15 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 210×299×200
12,066,000 تومان

HD30-4T015G/018P

18KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 18 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 210×299×200
14,762,000 تومان

HD30-4T018G/022P

22KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 22 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 210×299×200
19,105,000 تومان

HD30-4T022G/030P

30KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 30 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 240×469×290
23,482,000 تومان

HD30-4T030G/037P

37KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 37 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 240×469×290
29,524,000 تومان

HD30-4T037G/045P

45KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 45 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 290×598×380
32,663,000 تومان

HD30-4T045G/055P

55KW , 380VAC , 3PH | اینورتر 55 کیلووات / سه فاز / 380 ولت / مد کنترلی V/F , SVC / دو ورودی آنالوگ دو خروجی آنالوگ / 6 ورودی دیجیتال / 1 عدد رله خروجی / کی پد جدا شونده / ابعاد : 290×598×380
44,911,000 تومان